Styrelse/Funktionärer

Styrelsemöten.

Styrelsen har oftast möte första Måndagen i månaden.

Om du vill ta upp frågor eller har något annat som bör behandlas på styrelse mötet. Kontakta då någon i styrelsen eller meddela oss via  Kontakta oss sidan.

Styrelse & Funktionärer

Ordförande: (Ord ledamot, kassör)
  Sture Gustavsson    070-7782052  
  sture@sgma.se
Vice ordförande: (Ord ledamot, Nyckel & Register-ansvarig)
  Roland Lundin   073-1834784  
  roland.lundin@hotmail.com
Sekreterare: (Ord ledamot)
  Peter Edlund  073-0509784
   peter.edlund@motala.se
Ungdomsansvarig: (Ord ledamot)
  Ulf Karlsson    073-3904372  
  ulfkallekarlsoon@gmail.com
Ansvarig båtuppställningsplanen: (Ord ledamot)
  Jan Johansson  070-6853003  
  jannemobel@telia.com
Tävlingsansvarig: (Ord ledamot)
  Ulf Lindell    070-7480475
Suppleanter:
  Magnus Råsten (sammankallande i Varvskommittén)
  magnus.rasten@outlook.com
  Christer Andersson  073-0653419
  bc.andersson.64@gmail.com

Valberedning:
  Keith Kling   070-3352531
  keith.kling46@gmail.com 
  Göran Karlsson 070 2274732
  gorania@telia.com

Revisor:
  Annette Eriksson 070-5232729
  Robert Willén  070-5941065

Traktor förare:
  Clas Johansson 070-5544989 eller 0143-14302

Endast i samband med ordinarie kran lyfts dagar. (Se SSV)
  Stefan Holmertz 0709-771222 eller 0143-10069
  Stefan Linden  0705-336616