Styrelse/Funktionärer

Styrelsemöten.

Styrelsen har oftast möte första måndagen i månaden.

Om du vill ta upp frågor eller har något annat som bör behandlas på styrelse mötet. Kontakta då någon i styrelsen eller meddela oss via  Kontakta oss sidan.

Styrelse & Funktionärer

Ordförande:
  Sture Gustavsson    070-7782052  
  sture@sgma.se
Ord ledamot, vice ordförande, nyckel- & register-ansvarig:
  Roland Lundin   073-1834784  
  roland.lundin@hotmail.com
Ord ledamot, sekreterare, varvssammordnare:
  Peter Edlund  073-0509784
   peter.edlund@motala.se
Kassör:
  Sture Gustavsson  070-7782052
  sture@sgma.se
Ord ledamot, ungdomsansvarig: 
  Ulf Karlsson    073-3904372  
  ulfkarlsson@glocalnet.net
Ord ledamot, varvsgruppen, ansvarig båtuppställningsplanen: 
  Jan Johansson  070-2122353  
  jannemobel@telia.com
Ord ledamot, tävlingsansvarig:
  Ulf Lindell    070-7480475
Suppleanter:
  Olle Berglund 070-6647920  
  olof.berglund@telia.com
  Magnus Råsten
  magnus.rasten@outlook.com
Bokningsansvarig för varvshyra:
  Peter Edlund    073-0590784
   peter.edlund@motala.se
Valberedning:
  Keith Kling   0143-12793
  Göran Karlsson 070 2274732
  gorania@telia.com
Revisor:
  Annette Eriksson 070-5232729
  Robert Willén  070-5941065
Traktor förare:
  Clas Johansson 070-5544989 eller 0143-14302

Endast i samband med ordinarie kran lyfts dagar. (Se SSV)
  Stefan Holmertz 0709-771222 eller 0143-10069
  Stefan Linden  0705-336616