Ansökan om Medlemsregister

För att komma åt våra medlemslistor måste du vara medlem i klubben och ansöka om ett register nedan.

Medlemsregistret är Ingen offentlig handling!
Registret får inte tilldelas någon utanför klubben utan Styrelsens godkännande.
Registren får endast användas för klubbverksamhet.

Ansökan om att få tillgång till Medlems registret.

Ditt namn

Din e-post

Medlems nr: (se medlemskort)

Anledningen till att du vill komma åt Medlemslisterna är?