Uppdatera dina uppgifter

Här kan du lägga till eller ändra dina uppgifter i medlems registret.

Ju bättre uppgifter klubben har om dig och din båt desto lättare är det att informera och hjälpa varandra i klubben.

Bara genom att uppge din Mail adr. så kommer du att få information oftare och snabbare.
Extra viktigt är det att uppdatera dina uppgifter om du har flyttat.
Annars kommer inte tidningen, Klubb informationen och dina avier att komma rätt och du riskerar att bli avstängd från klubben vid uteblivna betalningar.

OBS: Om du ändrar uppgifter som berör Medlems nivå, Plan Hyra, etc.
Kan detta innebära en extra betalning men det informerar vi dig om i så fall.

Uppdatering upgifter
______________________________________________________________

Tack! 🙂