Uppdatera dina uppgifter

Här kan du lägga till eller ändra dina uppgifter i medlems registret.

Ju bättre uppgifter klubben har om dig och din båt desto lättare är det att informera och hjälpa varandra i klubben.

Bara genom att uppge din Mail adr. så kommer du att få information oftare och snabbare.
Extra viktigt är det att uppdatera dina uppgifter om du har flyttat.
Annars kommer inte tidningen, Klubb informationen och dina avier att komma rätt och du riskerar att bli avstängd från klubben vid uteblivna betalningar.

OBS: Om du ändrar uppgifter som berör Medlems nivå, Plan Hyra, etc.
Kan detta innebära en extra betalning men det informerar vi dig om i så fall.

--- Obligatoriska fält ---
______________________________________________________________

Ditt namn:

Din e-post:

Medlems nr:
(Se medlemskort för information)

______________________________________________________________
Fyll i de nedanstående uppgifter som du vill ändra eller lägga till i vårt register.
(Tomma fält behandlas ej)
______________________________________________________________
--- Adress & Telefon ---

Din adress

Ditt post nr + ort

Telefon Bostad

Ditt mobil nr.

______________________________________________________________
--- Kompetenser --

Nautisk kompetens

______________________________________________________________
--- Medlemsnivå ---

Önskad ny Medlemsnivå

Födelse datum.
(Behövs endast för medlemmar under 21 år)

______________________________________________________________
--- Familjemedlems data ---
För extra medlemskort etc.
(Medlems Nivå 3 krävs på huvud medlem)

Familjemedlemmens namn.

Mobil nr.

Födelse datum.
(Behövs endast för familjemedlemmar under 21 år)

Nautisk kompetens

PS. Har du fler familjemedlemmar som vill ha medlemskort etc. sänd då bara detta medlande igen med de nya uppgifterna.

______________________________________________________________
--- Båt Information ---
Du kan ha flera båtar i registret men bara uppdatera en i taget.

Välj vad du vill göra med underliggande uppgifter

______________________________________________________________

Plan Hyra

Plats Nr. på planen (Ej vid ansökan om ny plats)

Båtens Namn

Fabrikat

Båttyp

Båtens längd i meter

Båtens bredd i meter

Båten är försäkrad i?

(Samtliga båtar på uppställnings planen SKALL vara försäkrade)
______________________________________________________________

--- Klicka här när du är klar ---

Tack! 🙂