Avgifter

Årsavgift

Årsavgiften skall vara betald innan första april varje år.
(Sänds ut till dig via E-post eller Brev)

Om avgiften ej är betald efter en påminnelse kommer ditt medlemskap omedelbart upphöra från första maj.
(Vill du säga upp ditt medlemskap skall du meddela detta till register ansvarig) 

Pris Info.

I detta PDF. dokument kan du finna medlems priser och betalnings information om våra erbjudanden till dig som är medlem. Avgifter 2019

Dokumentet finns även uppsatt på klubbhusets informationstavla.