Klaffbron

Hej på er!
SFV meddelar följande.

Klaffbron kommer inte att besiktigas förrän 17 maj och kan tas i bruk av oss lördag 19 maj.
Försenad leverans av lyftmotor är orsaken.

SFV betalar mobilkran som förra året de två tillfällen vi tänker sjösätta före 19 maj.
En beställning av mobilkranar måste således ske och Komunen/SSV återkommer med närmare besked om aktuella dagar mm.

Båtupptagning

Båtupptagning/ lyftdagar hösten 2017 i Vadstena.
Följande dagar kommer mobilkran att finnas för båt lyft vid klaffbron i höst.
Det är lördagar som gäller.
Tid är kl.9.00 – 12.00.
Lyftdagar är:
 9 september 6ton (maxlyft)
 23 september 6ton 
30 september max 12ton
 7 oktober 6ton
 21 oktober 6ton

Obs! Det blir alltså 2 veckors mellanrum vid första och näst sista lyftdagen för detta året.
Teckna er som vanligt på lyftlistan vid SSVs klubbhus.
Traktor bokas med båtklubben.