Klaffbron

Hej på er!
SFV meddelar följande.

Klaffbron kommer inte att besiktigas förrän 17 maj och kan tas i bruk av oss lördag 19 maj.
Försenad leverans av lyftmotor är orsaken.

SFV betalar mobilkran som förra året de två tillfällen vi tänker sjösätta före 19 maj.
En beställning av mobilkranar måste således ske och Komunen/SSV återkommer med närmare besked om aktuella dagar mm.